I Warunki ogólne:
1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.sklep.siscode.pl co umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
2. Sklep internetowy www.sklep.siscode.pl jest własnością firmy SIS-code.pl Aneta Szyszka z siedzibą przy ulicy Południowej 3, 43-376 Godziszka, NIP: 937-242-60-42
3. Kontakt z firmą SIS-code.pl Aneta Szyszka uzyskać można w godzinach pracy od 8.00 do 17.00 od pn. do pt.:
pod numerem telefonu: 690-833-635 , 608-833-635
pod adresem email: biuro@siscode.pl
4. Klient Sklepu Internetowego zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem Sklepu Internetowego. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nich zasad.
5. Zakup w sklepie internetowym www.sklep.siscode.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

II Składanie i realizacja zamówień
1. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich.
2. Rabaty indywidualne nie łączą się z rabatem ze sklepu internetowego.
3. Ceny promocyjne obowiązują przez określony czas i/lub do wyczerpania zapasów.
4. Zamówienie należy składać za pomocą dodania produktu do koszyka oraz następnie przejścia dalej do realizacji zamówienia.
5. Zamówienia w sklepie siscode.pl można składać 24 godziny na dobę przez cały rok
6. Dodanie produktów do „Koszyka”, oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam” oznacza złożenie zamówienia (oferty kupna).
7. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie można potwierdzić złożenie zamówienia.
8. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma SIS-code.pl Aneta Szyszka zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia lub jego anulowania - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
9. Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości do czasu ich wyjaśnienia.
10. Firma SIS-code.pl Aneta Szyszka zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku, gdy Klient nie uregulował płatności z tytułu aktualnych lub poprzednich zamówień.
11. Zawartość witryny internetowej sklepu www.sklep.siscode.pl nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego (pełni jedynie rolę informacji handlowej).
12. Stany ilościowe towarów nie odzwierciedlają rzeczywistych stanów magazynowych.
13. Zdjęcia oferowanych w sklepie produktów mogą się różnić od stanu faktycznego i kolorystyki produktów. Ewentualne różnice między prezentacją na zdjęciach, a wyglądem oryginału wynikają z powodów technicznych i firma SIS-code.pl Aneta Szyszka nie ponosi za nie odpowiedzialności.
14. Firma SIS-code.pl Aneta Szyszka wystawia fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z numerem NIP.
15. Zamówienie nie zostanie zrealizowane w wypadku podania niewłaściwych bądź niekompletnych danych przez Klienta.
16. Zgodnie, z obowiązującymi przepisami, faktury VAT, nie muszą zawierać podpisu wystawcy, podpisu odbiorcy, pieczątki. Zamawiający akceptując niniejszy regulamin zgadza się na wystawienie faktury VAT w formie elektronicznej.

Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Finansów z 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. Nr 249, poz. 1661)

Bezpieczeństwo weryfikacja
Do otwarcia pliku PDF (Portable Document Format) wymagane jest zainstalowanie na komputerze oprogramowania Adobe Acrobat Reader 6 (lub nowszej), które można bezpłatnie pobrać na stronie www.adobe.pl

Przechowywanie faktury
Podatnicy są zobowiązani do przechowywania wydrukowanych oryginałów faktur do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego (okres 5 lat). Dokumenty te, przechowuje się w oryginalnej postaci, w podziale za okresy rozliczeniowe i w sposób pozwalający na ich łatwe odszukanie.

17. Należność za zamówiony towar Klient może uregulować w następujący sposób:
17.1. Przelewem z odroczonym terminem płatności - zgodnie z warunkami kredytowymi Klienta w firmie SIS-code.pl Aneta Szyszka jeśli takie zostały udzielone,
17.2. gotówką przy osobistym odbiorze przesyłki,
17.3. przelewem (przedpłatą),
17.4. płatnością za pobraniem.
18. Podczas dokonywania przedpłaty należność za zamówienie należy uregulować przelewem na konto: Alior Bank SA  02-232 Warszawa, ul. Łopuszańska 38D            nr konta 19 2490 0005 0000 4500 8554 9089.
19. W tytule przelewu należy podać numer zamówienia oraz nazwę Klienta. Po dokonaniu wpłaty zaleca się przesłać potwierdzenie wpłaty drogą elektroniczna na adres: biuro@siscode.pl co może przyspieszyć realizację zamówienia.
20. W przypadku płatności przy odbiorze Klient reguluje należność gotówką po odbiorze towaru.
21. Płatności za pobraniem są możliwe do maksymalnej wartości 5 000 zł.
22. Po złożeniu zamówienia nastąpi jego potwierdzenie przez sprzedawcę w ciągu 24 godzin o czym klient zostanie poinformowany mailowo bądź telefonicznie.
23. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się w momencie zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym firmy SIS-code.pl Aneta Szyszka w przypadku płatności przelewem bądź w przypadku płatności za pobraniem w chwili potwierdzenia Klientowi przyjęcia zamówienia do realizacji przez sprzedawcę.
24. Koszty dostawy nie są zawarte w cenie produktu. Koszt dostawy na terenie Polski dla przesyłek o wadze do 30kg i standardowych rozmiarów wynosi 15,00 zł netto i w całości pokrywa go Klient. Zamówienia o wartości powyżej 5 000,00 zł dostarczamy bezpłatnie na terenie Polski z wyjątkiem przesyłek o wadze powyżej 30kg i/lub wielkogabarytowych - w tych wypadkach koszt dostawy ustalany jest indywidualnie.
25. W przypadku gdy zamówione towary znacznie przekraczają gabaryty lub ciężar standardowej przesyłki kurierskiej firma SIS-code.pl Aneta Szyszka zastrzega sobie możliwość indywidualnego ustalenia kosztów przesyłki o czym klient zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo.
26. Dostawa realizowana jest na obszarze Polski za pomocą firm kurierskich, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
27. Firma SIS-code.pl Aneta Szyszka umożliwia wysyłkę zamówionego towaru poza granice Polski - jednak koszt takiej przesyłki ustalany jest indywidualnie dla każdego zamówienia w zależności od kraju docelowego zamawiającego.
28. Koszty przesyłki ustalone automatycznie przez sklep internetowy obowiązują jedynie na terenie Polski.
29. Klient ma obowiązek sprawdzić dostarczony towar przy jego odbiorze w obecności osoby dostarczającej przesyłkę, a w przypadku odbioru osobistego w siedzibie sprzedawcy w obecności osoby wydającej zamówiony towar.
30. Klient powinien sprawdzić odbierany towar zarówno pod względem jakościowym jak i ilościowym.
31. Uszkodzenie przesyłki w trakcie transportu będzie uwzględniane tylko na podstawie zgłoszenia dokonanego u pracownika firmy kurierskiej w momencie dostarczenia przesyłki.
32. W przypadku stwierdzenia wad towaru przy odbiorze Klient jest obowiązany sporządzić protokół w którym zostaną wskazane wszelkie zaistniałe wady. Protokół winien zostać potwierdzony przez osobę dostarczającą bądź wydającą towar.
33. Dodatkowe informacje o zasadach dostawy znajdują się w sklepie w zakładce „Dostawa”.
34. Firma SIS-code.pl Aneta Szyszka nie przyjmuje zwrotów, jeśli zamówienie zostało zrealizowane prawidłowo.

III Gwarancja, reklamacja, zwrot towaru
1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie siscode.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Wyjątkiem są odpowiednio sprzęty używane/ refabrykowane o których klient został wcześniej poinformowany.
2. Produkty posiadają gwarancję producenta czy importera obowiązującą na terenie Polski.
3. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Zazwyczaj okres gwarancji wynosi 12-24 miesiące, a wszelkie ewentualne odstępstwa (wydłużenia lub skrócenie okresu gwarancyjnego) od tej reguły są zaznaczone w opisie produktu.
4. Produkty zakupione w sklepie siscode.pl takie jak: kable połączeniowe, baterie i materiały eksploatacyjne nie podlegają gwarancji.
5. Reklamacja lub roszczenia dotyczące jakości i ilości zakupionych produktów Klient jest obowiązany zgłosić w terminie 3 dni roboczych od daty odbioru zamówienia na adres e-mail biuro@siscode.pl.
6. Uszkodzone rzeczy po zgłoszeniu roszczenia należy odesłać wraz z kopią faktury zakupu oraz kartą gwarancyjną na adres: SIS-code.pl Aneta Szyszka ul. Południowa 3, 43-376 Godziszka.
7. Koszty wysyłki reklamowanych produktów zostaną zwrócone Klientowi zaraz po rozpatrzeniu i uznaniu roszczenia Klienta za zasadne.
8. W przypadku uznania roszczenia Klienta za zasadne Sprzedawca dokona wymiany towaru na wolne od wad bądź dostarczy brakujące elementy, pod warunkiem zgłoszenia roszczenia w terminie wskazanym w ust. 5.
9. Postanowienia Kodeksu Cywilnego dotyczące rękojmi za wady rzeczy są wyłączone w stosunku do towarów objętych umową Sprzedaży zawartą pomiędzy firmą SIS-code.pl Aneta Szyszka a Klientem. Klientowi poza uprawnieniami wskazanymi powyżej przysługują roszczenia z tytułu gwarancji określonymi wcześniej.

IV Postanowienia końcowe
1. Firma SIS-code.pl Aneta Szyszka nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miała wpływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy (pożar, powódź, strajk itd.).
2. Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty, usunięcia oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.
4. Administratorem Państwa danych jest firma SIS-code.pl Aneta Szyszka przy ulicy Południowej 3, 43-376 Godziszka.
5. Dane osobowe wykorzystywane są w celu prowadzenia Konta Klienta, a także dla celów wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz realizacji Zamówienia i Umowy Sprzedaży przez Sprzedawcę i mogą zostać przekazane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych produktów do Klienta.
6. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).
7. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
8. W sprawach nieregulowanych przez niniejszy regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.